Torp och backstugor

Torp och backstugor


I de fyra böckerna om "Torp och backstugor i Tannåkers socken" har vi beskrivit drygt 80 objekt.

I nedanstående tabell finns de 50, där skyltarna kompletterats med QR-koder. Genom att scanna koderna kan du läsa fakta om platserna när du står vid skylten.

Tabellen nedan innehåller länkar till samma fakta samt en karta. (Tips, klicka på satelitlagret när kartan dyker upp.)

Kartan visar inte alltid platsen för skylten, utan området där torpet eller backstugan legat.


GPS
GPS

Tannåker

N 56.96205, E 13.76776

N 56.95809, E 13.77165

N 56.96483, E 13.77441

N 56.96599, E 13.77287

Färle

N 56.9603939, E 13.7828328

N 56.95793, E 13.78568

N 56.95220, E 13.79916

N 56.96596, E 13.79127

Flahult

N 56.967083, E 13.821083

N 56.9649, E 13.8228

N 56.9740, E 13.8358

N 56.9557, E 13.8147

N 56.9579, E 13.8061

N 56.9562, E  13.8098

N 56.97515, E 13.8191

N 56.951817, E 13.809133

N 56.953167, E 13.805367

N 56.952249, E 13.804049

N 56.9669, E 13.8309

Kvarkhult

N 56.9769, E 13.8373

Skällandsö

N 56.995197, E 13.810586

N 56.9923038, E 13.8047142

N 56.99658, E 13.813873

N 56.972635, E 13.782241

N 56.970406, E 13.776987

N 56.996213, E 13.811870

N 56.996360, E 13.814357

N 56.971858, E 13.790547

N 56.9839474, E 13.7996093

N 56.9675262, E 13.7857188

N 56.968300, E 13.791100

N 56.996360, E 13.814357

N 56.979800, E 13.796000

N 56.974441, E 13.788153


N 56.972018, E 13.780412

Sunnerö

N 56.9740136, E 13.7798052

N 56.973405, E 13.776266

N 56.96919, E 13.79566


N 56.972474, E 13.773941


N 56.968573, E 13.796283

Säteriet

N 56.93705, E 13.77984

N 56.9356190, E 13.7778754

N 56.9313, E 13.7939

N 56.9406, E 13.8000

N 56.9512, E 13.8090

N 56.957100, E 13.771526

N 56.938346, E 13.797790

N 56.9514, E 13.7604

N 56.9512, E 13.8090

N 56.9448, E 13.7886