Ledet

Ledet - Hultet 1814 - 1847


Denna backstuga kallas Lundbergs efter Per Lundberg som bodde här ett tiotal år.

De första som bodde här var en änka med två döttrar och ett barnbarn. De var fattighjon och hade bott i fattigstugan innan de kom hit till Ledet.

Något år innan änkan dog flyttade ytterligare en familj in i backstugan Ledet. Det var änklingen Per Lundberg. Även han var fattig. De sista som bodde här var också fattighjon. Det var en änka och hennes son. När hon dog 1847 upphörde backstugan.

Omkring 1860 kom ett nytt par hit från backstugan Hyttet. Vi vet inte om de flyttade in i en befintlig stuga eller om det byggdes en ny åt dem. Eventuellt följde stugan vid Hyttet med hit. Paret fick år 1864 ekonomisk ersättning "till reparation å stugan som blivit förstörd genom vådeld". När maken dött flyttade soldaten Pistol, med dotter, in hos änkan som var både blind och döv.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.