Röret

Ledstorp / Röret och Ledskog 1777 - 1902


Under Tannåkers säteri fanns många torp och några backstugor. Torparna här hade det nog något bättre än övriga torpare i socknen och man tog även väl hand om både backstugesittare och inhyses boende.

Vid gränsen mellan Flahult och Tannåker fanns två torp / backstugor intill varandra. I skriftliga dokument har vi hittat namnet Ledstorp, också kallat Röret. Vi har hittat fakta om detta torp från 1777, men det är troligt att folk bott här tidigare än så.

Här finns sedan 1970-talet en skylt som markerar backstugan Ledskog. Här har vi hittat syren, kaprifol, äppelträd och giftig fläder. I anslutning till platsen finns ett stort stenrör, ”Vitarör” och en bit från dessa byggnader finns Pilekälla.

I Alvins ”Beskrifning öfver Wästbo härad (1846) kan vi läsa:

Ett ganska stort griftrör af detta namn (Vitarör) ligger i rågången emellan Tannåkers och Flahults betesmarker. Ett stycke härifrån …….. är en offerkälla, kallad Pilekälla.

Här har bott många fattiga familjer. De var ofta både utfattiga och bräckliga. Mellan åren 1803 och 1817 fanns här en familj med tre barn. När mannen dog år 1813 ägde de en vit ko, två getter med kid samt en liten gris.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.