Hyttet

Hyttet 1778 - 1860


Vi har hittat fakta om detta torp från 1778, men det är troligt att folk bott här tidigare än så.

På Backegårds ägor fanns två torp, Hyttet och Åsen.

När husförhörslängderna började föras år 1789 fanns nybygget Hyttet. Några år senare kallades platsen bara Hyttet.

Hyttet var en backstuga, men blev omkring år 1821 ett torp. Ungefär år 1835 blev Hyttet åter en backstuga.

Från början på 1860-talet har det inte bott någon i Hyttet. Svea Karlsson på Norra Hult berättade att det stått en ”fattigstuga” där garaget nu finns. Vi vet inte vem som berättat för henne, hennes svärfars föräldrar kom till Norra Hult år 1883. Med fattigstuga kanske menats att det bodde fattiga där. Huset som finns på Norra Hult i dag transporterades omkring 1888 från Vallsnäs i S Unnaryd och har sedan byggts till på platsen. 


Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.