Åsen

Åsen 1799 - 1853


Vi har hittat fakta om detta torp från 1799, men det kan ha bott folk här tidigare än så.

På Backegårds ägor fanns två torp, Hyttet ochÅsen.

Här finns en uthusgrund och rester av en mindre byggnad. Den var ungefär 3 x 4 meter invändigt. Murarna som är kvar är drygt en meter höga. Det finns gamla äppelträd och en jordkällare.

De första boende vi har hittat i denna backstuga kom hit från en av Backegårdarna år 1799. De blev inhyses boende i denna backstuga som kanske byggdes för deras räkning när de flyttade från gården.

Omkring år 1840 blev Åsen ett torp, dvs man kunde odla lite mark. Torparen dog 1844 och änkan fanns, efter det, i en av de ständiga klasserna för fattigunderstöd och måste då lämna allt hon ägde till fattigvården. Hon vägrade detta och uteslöts en tid från sin klass.

Efter 1847 brukades torpet till gården och efter 1853 nämns inte torpet Åsen i husförhörslängden. Här finns i dag ett fritidshus och jordkällaren ligger i trädgården.


Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.