Suntatorpet

Sunnerö soldattorp nummer 36,

Suntatorpet

 

Sunnerö Södergård har, så långt vi sett bakåt (1770), bestått av tre lika stora gårdar. Under Södergård fanns ett soldattorp och en backstuga som kallades Liden.

 

Vid torpsyn i juni 1777 gjordes följande noteringar: Torpet till tack ock wäggar i stånd enär mullen undan gräfwes på Sdra sidan. På Sa sidan bör insättas et fönster ett dito i boden. Logalador ock fähus, befinnes nog gammalt, hella denna huslänga skridit i Wäster som bör uprättas ock Tacket på ömse sidor förbättras, då denna huslänga kan stå till nästa Syn.

 

Soldattorpet hörde till Östbo kompani, några år kallades det knekttorp, sedan åter soldattorp. Torpet gick ibland under namnet Suntatorpet. Här bodde rotens soldater. Vi har hittat uppgifter om soldaterna från år 1686. Här finns i dag några nyare, bebodda hus på vänster sida om vägen. I samband med laga skifte, 1867 - 1869, flyttades soldattorpet till N Tanseryd.

 

Den förste soldaten vi hittat hette Jon Andersson. Här har också bott ”löskvinnfolk”, en varjeringskarl och ”gamla” pigor.

 

Soldatnamn som förekommit här: Sundman, Larsson (dog hemma på roten), Hultman (han var kommenderad på galären Stören och dog i Pommern 1759), Söder, Söder, Sund, Kula, Krut, Strand. 

 

Soldaten Nils Söder hade år 1778 brutit höger fot så illa att ”han inte gick att kurera”. Han var även i övrigt sjuk och svag och begärde avsked och bodde efter det, inhyses på soldattorpet. Han dog där 1803. Söder hade fattighjälp och finns i fattigräkenskaperna 1784 - 1803. Han fick både ekonomiskt stöd och säd. När han dött kan man läsa i fattigkassans räkenskaper: ”likkista till gamle Söder, 32 schilling”. 

Daniel Strand var den sista soldatfamiljen som bodde i Sunnerö soldattorp. I fortsättningen bodde inte rotens soldater här. Torpets mark brukades efter detta till gården och byggnaderna flyttades till N Tanseryd.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.