Bolet Boletabrunnen

Bolet och Boletabrunnen

 

En brunn, som fortfarande omtalas, fanns vid en gård på Skällandsö Södergård, som kallades Bolet.

Bolet och Västragärde var en gård som blev bebyggd när en av hemmansägarna i Skällandsö Södergård, vid laga skifte år 1840, ålades att flytta sina byggnader hit.

Omkring år 1855 delades gården i två delar. Den södra delen kallades Bolet och hade husen på båda sidor om häradsvägen och den norra delen blev Västragärde. Husen i Västragärde låg ungefär där de nuvarande husen finns.

År 1867 bodde här en familj inhyses och i födelseboken anges att mannen var torpare och en dotter föddes i torpet Bolet. Brunnen låg nära häradsvägen innanför den långa och breda stenmuren som då löpte längs vägens östra sida.

När vägverket breddade och rätade ut landsvägen genom Skällandsö ”byggdes Boletabrunnen bort” och stenmuren revs. På åkern söder om Bolet ligger en välbevarad jordkällare som syns från landsvägen.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.