Söderholm

Söderholm 1778 - 1874

 

Norregård var ett militieboställe. Här bodde befäl och för det mesta en arrendator. Ur boken ”Beskrivning över Västbo Härad i Jönköpings län”, av J Allvin, förste lantmätare, tryckt år 1846 har vi saxat ett stycke:

 

Under Norregård har funnits torpen i N Tanseryd, och Söderholm samt backstugorna Nybygget. Under kort tid har här också funnits en backstuga som kallades Liden. Denna fördes över till Sunnerö Södergård.

 

Söderholm var från början ett torp men blev omkring 1867 en backstuga. Här har bott folk innan husförhörslängderna började föras och stället har också gått under namnet Besudden. Torpet låg mycket vackert på en sluttning mot sjön Bolmen.

 

De första vi hittat i torpet Söderholm är ett par som kom hit 1778. De flyttade härifrån före år 1788. Många som bodde här var fattiga. Någon blev fattig och orkeslös och orkade inte med torpet, då brukades Söderholm några år till gården. År 1838 kom en soldatfamilj till torpet Söderholm. Soldaten hade blivit avskedad och fick då inte stanna kvar på Sunnerö soldattorp.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.