Klockaregård

Klockaregård


Klockaregården var en frälsegård på 1 mantal som år 1692 förmedlats till ¼ mantal.

I mitten av 1800-talet var Tannåkers Klockaregård ett underlydande hemman till Tannåkers säteri. Säteriet, Ärnanäs och Klockaregård hade samma ägare och Klockaregård och Rykull bildade ett skifteslag. Senare har Klockaregården haft flera olika ägare.

Bostadshuset på Tannåkers Klockaregård låg tidigare närmare kyrkan, där den nya kyrkogården finns idag. Här fanns på 1950-talet ett gammalt päronträd.

De första vi hittat som bodde här, var Jon klockare och hans hustru Brita, 1643 - 1645.

Ibland bodde här ingen klockare så bönderna fick turas om att göra klockartjänst.


Klockaregård - Prästgården


Den nya Klockaregården byggdes år 1864 eller 1867, det förekommer olika uppgifter. Vid denna tid var nämndemannen Peter Germundsson, Flahult Östergård, ägare till Klockaregården, men han dog år 1867. Kanske började han bygga det som i dag är bostadshus. Näste ägare var Johan Peter Jonasson i Flahult Västergård. Kanske slutförde han bygget.

Klockaregården syns från landsvägen. Mittemot vägen upp till kyrkan följer du körvägen öster om landsvägen 100 m.

I januari 1882, beslutade församlingen att köpa Tannåkers Klockaregård för 6 000 kr. Gården skulle bli bostad och hemman åt församlingens komminister.

Dannäs och Tannåkers församlingar blev tillsammans ägare till Tannåkers Klockaregård.

Man skulle sätta fart med reparationer genast så att komministern med familj skulle kunna flytta in i maj månad. Ett hyreskontrakt skrevs, som omfattade den befintliga mangårdsbyggnaden, samt källaren, belägen under denna, avträdeshus, stallrum för de tillfällen då besökare i komministerbostaden behövde sådant för medhavda hästar, vagnbod, vedskjul, eget rum för svinkreatur i svinhuset, lämplig plats för några höns i ladugården samt rättighet att begagna drängstugan vid behov av att byka och vid slakttillfällen. Allt detta värderades till 200 kronor årligen och ingick i komministerns lön. Dessutom arrenderade Rydeman marken på Klockaregården för 180 kronor per år.

Enligt Kungl. Maj:t:s brev den 15 april 1887 blev det fastställt att Klockaregården ska vara boställe åt komministern i Tannåker. Huset började kallas Prästgården.  Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.