Trädan

Trädan 1857 -

 

Första gången Trädan omtalas i husförhörslängderna är när det flyttar in en familj år 1857. Då fanns backstugan Trädan under Sunnerö Norregård, men egentligen låg den på den utmark som hemmansägarna i Skällandsö och Sunnerö hade gemensam. Efter en hemmansdelning år 1866 fanns flera ägare till utmarken, och år 1889 blev Trädan en egen fastighet.

Här finns rester av en gammal jordkällare. Vi har också hittat en stensatt vattenbrunn strax intill vägen. Här har funnits en byggnad, cirka fyra meter bred och sex meter lång. Bland granarna strax bakom finns också rester av en byggnad.

 

Den första familjen kom hit från Sunnerö Norregård, där de först varit arrendatorer men nu blivit inhyses boende hos äldste sonen som blivit brukare. När denna familj flyttat ströks backstugan Trädan i husförhörslängden.

Enligt boken ”Sveriges bebyggelse” har fastigheten kommit till släkten omkring år 1865. Från år 1866 fanns Trädan åter men hörde då till Skällandsö Mellangård. De som nu bosatte sig i backstugan Trädan var utfattiga. Dottern Julia Matilda kallades Tilda och var småskollärarinna i Tannåker 1873 - 1875. Sonen Karl Alfred blev 1889 ägare till Trädan. Ett nytt bostadshus uppfördes. I juni år 1918 fanns på Trädan en ko, ett ungnöt, en gris och sex höns.

Sonen Elof tog över som hemmansägare i Trädan och var under många år kyrkvaktmästare i Tannåker. Elof rev det gamla huset och byggde ett nytt. Under byggtiden bodde han i det gamla husets veranda som han sparat. Under en period ordnade han danser för bygdens ungdomar.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.