Smyken

Smyken – Östrelund - Lundåkerstorp

1789 - 1861

Vi har hittat fakta om detta torp från 1789, men det är troligt att folk bott här tidigare än så.

Denna plats har haft olika namn. På en karta från år 1857 finns här områden som kallas Spjutsfåll och Spjutafållen. Här var tre byggnader markerade. Området döptes säkerligen efter f.d. soldaten Spjut som bodde här från 1847. På området finns också spår efter ”Spjuts källare”.

Det har hela tiden bott fattiga familjer här.

Märta Johannesdotter kom hit omkring år 1800. Hon var sjuklig och fick fattigstöd under många år. Märta fick en fredag besök av en 20-årig yngling från Tannåker. Han var hungrig och tiggde mat av Märta, men han fick inget att äta. Hungern rev i magen och han blev tvärarg, tog ett vedträ och slog henne i huvudet. Innan han försvann därifrån stal han fem kakor bröd, fyra skålpund mjöl och 1½ kvarter brännvin samt lite pengar. Märta hittades, morgonen därpå, död i sin säng. Ynglingen dömdes till döden för rån och dråp, men blev benådad. Han fick i stället straffarbete på Karlsborgs fästning.

Efter laga skifte, efter 1857, flyttades stugan närmare Lundåker, till den plats som markerades med en skylt vid den torpinventering som gjordes på 1970-talet. Torpet hade då blivit backstuga igen. Att flytta torp och backstugor till lämpligare platser var vanligt. Man gjorde det ofta då de som bodde i stugan började bli gamla, sjuka eller orkeslösa.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.