Tanseryd norra

Norra Tanseryd 1688 – 1870 cirka

(söder om vägen)

 

Sunnerö Norregård var ett militieboställe. Här bodde befäl och för det mesta en arrendator. Under Sunnerö Norregård har funnits torpen i N Tanseryd och Söderholm samt backstugorna Nybygget och Trädan.

 

Torpet N Tanseryd låg, fram till omkring år 1870, söder om kyrkvägen från Flahult. På platsen finns flera stenrösen kvar men det är svårt att säga exakt var husen legat. Enligt gamla kartor har det funnits tre byggnader, förmodligen bostadshus, ladugård och en bod. Det finns en jordkällare en bit från husen.

De första personer vi hittat här i N Tanseryd är en familj på fem personer. Under många år, 1778 – 1831, bodde Tannåkers klockare här. Han hette Abraham Westerberg och han var säkerligen en betrodd man eftersom han var fadder vid många barndop. Han fick ibland ersättning från fattigkassan för att han undervisade barn. Hans gravsten finns bland de riktigt gamla på Tannåkers kyrkogård. 

Efter 1870 bodde ingen här, söder om vägen.


Norra Tanseryd 1870-

(norr om vägen)

 

Efter Laga skifte 1867 - 1869 flyttades husen vid Sunnerö soldattorp hit till N Tanseryd. Vi vet inte säkert vilket år flytten skedde, men huset fanns här år 1876. Här finns rester av väggar till en byggnad på norra sidan av kyrkvägen. Husflytten har antagligen skett i samband med att nästa familj kom hit. De kom hit från torpet Dalen i Flahult och blev brukare av soldattorpets jord här.

Efter att soldattorpet flyttats hit till Tanseryd valde rotens soldater att bo på annan plats eller kanske rotebönderna ansåg att det var bättre att ha en brukare på torpet och betala soldaten för bostad någon annanstans. Under denna period hade roten en sjuksoldat, Bengt Strand som inte bodde i torpet. Efter Strand kom Sven Pohl, inte heller han bodde i soldattorpet.

Nästa par som bodde här blev år 1901 ägare till ”soldattorpet Tanseryd”, de betalade 990 kronor.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.