Svenstorp

Svenstorp 1885 - 1905

 

Detta var en nyuppförd backstuga som antagligen fick sitt namn efter Sven Svensson som flyttade in med sin familj. Vi vet att huset legat innanför stenmuren men inte exakt var. I sydvästra kanten av området finns några äppelträd. Området är i dag skogbeväxt och här finns inga rester kvar.

Här har bara bott en familj. De kom från soldattorpet Kronoberg.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.