Perstorp

Perstorp 1852 - 1886


Namnet Perstorp dyker upp i husförhörslängden år 1852. Det var först torp men detta ändrades något av de första åren till backstuga. År 1866 blev det torp för att år 1876 åter bli backstuga. Redan i maj 1784 föddes här, enligt födelseboken, en pojke som hette Abraham. Det betyder att här har bott folk även på 1700-talet.

Mannen i familjen som kom hit 1852 var krympling, vanför och utan bevillning (bevillning var en extra skatt). Han hette Peter Eriksson och var Tannåkers förste småskollärare. Familjen bodde inhyses här, Perstorp ändrades då från torp till backstuga. En son, som också var småskollärare, övertog torpet när fadern dog. Torpet blev åter backstuga eftersom mannen i den inflyttande familjen inte var arbetsför. Han hade tidigare innehaft flera lanthandelsbodar och fortsatte med det i Perstorp. Han kallades ”Knallen”. Johan blev, i husförhörsboken före 1884, antecknad som ”svagsint” och titeln lanthandlare var struken och hustrun betecknades som fattig.

Familjen flyttade till backstugan Hagalund under Flahult Mellangård i oktober 1886. Där byggde de nytt och drev affär en tid. Efter 1886 har det inte bott någon i Perstorp.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.