Lugnet

Lugnet 1815 - 1911


Östergård har varit och är även i dag en enda gård. På ägorna låg fem torp/backstugor, Vråen, Lugnet, Lyckan, Dalen och Nöjet. Marken där flera av dessa platser ligger, hör i dag till Tannåkers Skattegård, Östragärde.

Där Lugnet legat finns ett rejält hallonsnår. Trappstenen finns kvar.

År 1805 hittar vi backstugan Lugnet för första gången i husförhörslängderna. Hit flyttade då en utfattig familj från Sunnaryd.

År 1818 blev Lugnet ett torp. Familjen som flyttade hit kom från Sunnerö Norregård. Åtta av deras elva barn hade dött innan de nått sex månaders ålder. En av sönerna tog över torpet när han gifte sig. Ett år 1863 - 1864 bodde här en skräddare och några år senare bodde här en man som var soldat för nummer 131 i Hölminge. Här bodde en tid en snickare. Mellan 1879 och 1889 bodde Anders Josef Johannesson här, han var sångkunnig. År 1886 beviljades han fem kronor i ersättning för sitt biträde vid sången i Tannåkers kyrka, dels under organistens sjukdom, dels några helgdagar efter organistens död.

Efter år 1903 upphörde torpet Lugnet och såldes 1911 för 3000 kronor. Lugnet blev en fastighet på 1/8 mantal. Säljaren förband sig att för ett pris av 600 kr å det s.k. Lugnet uppföra en stuga. Husen på torpet Vråen blev köparens tillhörighet. Den jordplan där Inga Johannesdotter (lilla Vråen) har stuga och ladugård uppförda skall hon fortfarande få inneha. Här bodde en familj fram till år 1936. 

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.