Ekelund Länkabrunnen

Ekelund 1852 - 1946

 

Ekelund var från början en backstuga. Det ursprungliga huset var en knuttimrad ryggåsstuga med jordgolv. Stugan låg cirka 30 meter från vägen med långsidan längs vägen. Ladugården fanns på vägens södra sida. Vid stenmuren väster om huset finns jordkällaren kvar. I stugan fanns antagligen bara ett rum och en stor murstock med öppen härd. Utvändigt var taket täckt med näver och grästorv. Ett kök byggdes senare till på baksidan och ett brädgolv lades in. Dessutom byggdes ett innertak för att sänka takhöjden, kakelugn sattes in, fönster byttes ut och man lade enkupiga tegelpannor på taket. På västra gaveln fanns, när huset revs på 1940-talet, ett grönaktigt fönsterglas, kanske hade alla fönster varit sådana från början. Här växer fortfarande mahonia.

Både backstugan Ekelund och backstugan Smealund låg på Sven Magnus Kristofferssons ägor. Sven Magnus var hemmansägare på Backen.

De första två familjerna som bodde här hade varit hemmansägare i Backen korta period. Den andra familjen blev strax ”utan försvar”. År 1861 fick de fattighjälp av 5:e klassen till sina barn, korn, havre och potatis. Hustrun var tidigare dömd och straffad för första resan stöld.

År 1888 blev Ekelund en avsöndrad lägenhet. Den köptes av Kristina Kristoffersdotter som senare bildade familj här. År 1918 var hennes  son Karl ägare och då fanns här en ko, en kalv, en bagge, två lamm, en gris och fem höns.

Karl gifte sig och bodde de första åren med sin familj här i det gamla huset Ekelund. Karls son Harry har berättat att fadern lät bygga ett nytt boningshus år 1946, ett stycke öster om det gamla Ekelund.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.