Liden

Sunnerö backstuga, Liden 1781 - 1853

 

Denna backstuga hörde till Sunnerö södergård, men åren 1810 – 1820 hörde den till Sunnerö Norregård.

År 1781 finns en anteckning i fattigkassans protokoll att Karin i Liden fick fattighjälp. Här har bott uteslutande riktigt fattigt folk.

Den första familjen vi kan se i här, kom från Sunnerö soldattorp och bodde inhyses här i Liden. Familjen bestod av mor och två oäkta döttrar. Här bodde också en annan kvinna, soldatänkan Ingegerd Mattisdotter, med barn. De kom också från Sunnerö soldattorp där de varit inhyses boende. Hon var fattighjon och efter hennes död hölls auktion på hennes ägodelar. Det som auktionerades bort var 1 gammalt vattenämbar, 1 bytta med lock, 1 gammal stånna (laggkärl av trä), 1 gammal obrukbar kanna, 1 balja, 1 gammal järngryta, 1 oduglig bråpanna (stekpanna av plåt), 1 blå vadmalströja, 1 utslitet förkläde, 1 st. ½ klutatäcke, 1 st. gammal spinnrock, 1 obrukbar handyxa, 1 kålknif, 1 så och 2 träskålar. Allt detta inbringade drygt 13 Riksdaler silvermynt som tillföll fattigkassan. Fattigkassan bekostade hennes likkista och begravning.

Från fattigstugan vid kyrkan flyttade en änka med tre barn hit till Liden. Även hon var fattighjon. En av döttrarna var, enligt prästen, ”svag och fjollig”, kunde inte läsa, var svagsint och njöt inga saligmedel.

Här bodde mellan 1820 och 1853 ett par med tre barn. Familjen fick fattighjälp och hade extra fattigmedel för barnen. När de flyttat upphörde backstugan.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.