Predikstolen

Predikstolen

Predikstolen var en stor sten som tidigare fanns vid häradsvägen vid Åsarna. Stenen hade formen av en stol med ryggstöd och var omkring 120 cm tjock vid foten. På den sydöstra sidan var den 130 cm hög men på motstående sida endast 70 cm hög. Enligt en folksägen brukade Smålands apostel Sigfrid stå här och predika för den församlade menigheten.
Det berättas även att en man så sent som i början av 1900-talet predikade från denna predikstol.
Predikstolen sprängdes sönder när Vägverket, på 1950-talet, breddade vägen och grävde diken.
Ur boken ”Beskrivning över Västbo Härad i Jönköpings län” , av J Allvin, förste lantmätare, tryckt år 1846 har vi saxat ett stycke:


Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.