Sockenrådet

Tannåkers sockenråd


Verksamhetsplan för Tannåker sockenråd


Sockenbladet ges ut digitalt och i pappersform 11 månader.


Vi vill utveckla visionen ”Bolmsö-Tannåker till Tusen” och verka för att fler ska flytta hit.


Vara aktiva i arbetet med översiktsplanen och kommande detaljplan.


Vi kommer att diskutera inkomna förslag på våra möten.


Utveckla och uppdatera nuvarande hemsida som finns för Tannåker.


Anordna någon form av evenemang för att få in mer pengar till sockenrådets kassa.


Vi kommer att ha minst fyra gemensamma möten med Bolmsö sockenråd utöver de egna mötena.


När verksamhetsåret är slut har vi årsmöte och bjuder på fika.


STADGAR

Sockenrådets styrelse verksamhetsåret 2021:

Sabine Elmquist Levin        - ordförande


Rolf Brorsson                      - kassör


Lillan Papp                          - sekreterare


Ida Johansson                    - ledamot


Helen Fredriksson              - ledamot


Elin Karlsson                      - ersättare


Thomas Hasselroth            - ersättare