Historia

Foto: Sabine Elmquist Levin

Historia


Tannåker är en glesbygd som genomgått stor förändring. Jord- och skogsbruk var förut den huvudsakliga näringen men från och med 1970-talet har industriarbetena i tätorterna tagit över.

Församlingen tillhörde, till och med år 1970, Jönköpings län men från och med 1971 hör Tannåker till Ljungby kommun och Kronobergs län.

Tannåkers frikyrkolokal (pingstkyrkan), Sunnerö mangårdsbyggnad  och en gammal mangårdsbyggnad ”Backen” från tidigt 1800-tal är byggnader av särskilt stort kulturvärde.

Tannåker hade skolverksamhet fram till 1964. Numera är skolan nedlagd och byggnaden fungerar som församlingshem.

På 1950 och 1960-talen fanns i byn två pensionat, cykelverkstad, butik, handelsträdgård, sågverk, snickerifabrik, smedja samt bageri och café.


Litteratur om Tannåker:

"Tannåkers skola 1847-1964" (studiecirkel 1991)

"Butiker i Tannåkerbygden" (studiecirkel 1996)

"Tannåkers kyrkogård, Guide 2013" (Sara Karlsson 2013)

"Torp och backstugor i Kvarkhult, Flahult och Roen" (studiecirkel 2012-2014)

"Torp och backstugor i Skällandsö och Sunnerö" (studiecirkel 2014-2016)

"Torp och backstugor under Rykull, Skattegård, och Klockaregård" (studiecirkel 2016-2018)

"Torp och backstugor under Tannåkers säteri samt gården Finnatorp" (studiecirkel 2018-2020)