Hultet

Hultet 1895 -

 

Huset på Hultet flyttades under senare delen av 1800-talet hit från Sunnerö. De första som bodde här kom från på Sunnerö Norregård där de arrenderat kronobostället. De blev ägare till Hultet. Hustrun hade svår reumatism. Sonen Karl Johan blev senare ägare till Sunnerö Norregård och bosatte sig där.

En dotter bosatte sig i Dalsro och en bodde några år med make här i Hultet. I juli 1918 fanns här en ko, ett ungnöt, två baggar, tre lamm, fyra höns och två bisamhällen.

Det har sedan bott flera familjer här. År 1961 styckades hustomten av från resten av marken och denna

del har sedan dess haft flera ägare. Tragiskt nog brann boningshuset ner 2015.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.