Borgen

Borgen 1756 - 1910


Vi har hittat fakta om detta torp från 1756, men det är troligt att folk bott här tidigare än så. Under många år på 1700-talet brukades Borgen till gården. Många familjer som bodde här var fattiga och kanske oförmögna till arbete. En bit in på 1800-talet hade de som bodde här, det bättre ekonomiskt.

Vid torpet Borgen finns ett stort gammalt bigarrå- eller klarbärsträd, flera äppelträd och en oxel som ramlat. En stenhög är kvar från den öppna spisen. Det växer en lönn ovanpå högen.

Ingen hade bott här sedan 1870. En hemmansklyvning genomfördes i april 1875 då fastigheten Borgen bildades. Beteckningen blev 3:10. Fastigheten köptes av en man i Hölminge, men år 1877 flyttade en ny ägare in. De sista som bodde här var bröderna Börjesson. De flyttade härifrån omkring 1910.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.