Sörskog

Sörskog 1839 - 1919


Flahult Mellangård är delad i två delar. En av dem kallas Nyegård och den andra Mellangård. Under Flahult Mellangård har funnits backstugorna Hultet, Ledet, Gatan och Hagalund samt torpet Sörskog. Här växer bland annat pion, ros, kaprifol, körsbär, fläder o tibast. I anslutning till torpet finns också rester av en jordkällare med trappa i 90 grader mot dörren, den är fin. Här finns också en brunn.  I dag finns här ett fritidshus med gäststugor.  

De första i backstugan Sörskog var en avskedad soldat med familj som kom från soldattorp No 37, Muggebo. Under deras tid här ändrades Sörskog till torp för att slutligen åter bli backstuga. Stundtals har det antagligen funnits mer än ett bostadshus här, kanske det ena var torp och det andra en backstuga. En av döttrarna gifte sig och tog över torpet. Så småningom fick soldaten befrielse från ”bidrag af spannemål till fattigvården aldenstund han numera är både gammal, orkeslös och fattig”. Hustrun var de sista åren sjuklig, krympling och alldeles oförmögen till arbete och var därför begärd ur skatt.

Familjen som bodde här 1859 fick bidrag från fattigkassan för att barnen skulle kunna gå i skola. Här bodde också inhyses familjer. År 1885 flyttade avskedade soldaten Hult in med hustru.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.