Vitarör

Vitarör


I Alvins ”Beskrifning öfver Wästbo härad (1846) kan vi läsa:

Ett ganska stort griftrör af detta namn ligger i rågången emellan Tannåkers och Flahults betesmarker. Ett stycke härifrån………… är en offerkälla, kallad Pilekälla.

 

I Riksantikvarieämbetets beskrivning (år 1950) av Vitarör kan vi läsa följande:

Röse, sannolikt från början runt, ca. 15 m i diameter. Genom påläggning av odlingssten har det blivit oregelbundet och är nu ca 18 m. Röret är ca 1,25 m högt. I kanten mot öst o sydöst är bara obetydligt med odlingssten pålagd. De ursprungliga stenarna är 20 - 40 cm stora. Odlingsstenarna har varierande storlek, upp till 80 cm. Tvärs över rösets ursprungliga mittparti är en stenmur (ägogräns) upplagd.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.