Smealund

Smealund – Länkabrunnen 1853 - 1875

 

Smealund var en backstuga, på norra sidan om landsvägen, drygt 200 meter nordost om vägen mot Backen. Husen i Smealund, bl.a. ett boningshus och en smedja, låg där Lunden i dag finns. Förmodligen var den första backstugan byggd på samma sätt som Ekelund. Denna backstuga ersattes senare med ett annat bostadshus som fanns kvar tills tegelvillan i Lunden byggdes.

Här har bara bott en familj. Familjen kom till Tannåker från Dannäs. Mannen i familjen, Karl Johan Länk, var smed och i Smealund fanns en smedja. Kan hända det var därför som bostaden kallades Smealund.

Länk var gift två gånger. Enligt bouppteckningen efter första hustrun hade Länk skulder till flera personer och det redovisades en total skuld i boet på drygt 50 Riksdaler Riksmynt. Prästen skrev att de var utfattiga och medellösa, de bodde då på undantag.

Efter år 1875 är backstugan Smealund struken men i en backstuga på Sven Magnus Kristofferssons hemman bodde nästa familj. Denna backstuga kan ha varit samma som Smealund. Här bodde, en tid, ett par som var utfattiga. Mannen hade varit soldat för Ljungby kompani, Ubbeboda. Han läste ”försvarligt” innantill och utantill och var ärlig och anständig till levernet.

 

Länkabrunnen har funnits på södra sidan om landsvägen. När vägen breddades drogs den över brunnen. Smeden Karl Johan Länk bodde i Smealund där han också hade sin smedja. Han grävde denna brunn och det är troligen därför den kallas Länkabrunnen.

 

Lunden 1891-


Lunden avstyckades som lägenhet i februari år 1893. Det är möjligt att det var samtidigt som backstugan Smealund ersattes av ett bättre bostadshus.

Familjen som först flyttade in här kom hit från Skällandsö Norregård där de varit hemmansägare. Maken dog efter två år här och hustrun blev både fattig och sjuklig. En son flyttade hit och blev ägare till Lunden.

I Lunden fanns också hyresgäster. En av familjerna kom från Jonsboda i Vittaryd där de bott inhyses. Här bodde också två kvinnor som var ackuschörskor (barnmorskor). En av dem gifte sig med Joakim Patrik Roubert Johansson (tog senare efternamnet Roubert). Även Amanda Sandström bodde här. Hon hade blivit änka år 1910 och kom till Lunden från Rumestad där hon och maken bott i 15 år. Amanda bodde i Lunden i fem år och flyttade sedan till Suntatorpet. År 1919 flyttade hon till Ekelund innan hon bosatte sig i lägenheten Bokelund under Tannåker Skattegård. Nya ägare kom 1915 från Skällandsö Norregård där de varit hemmansägare. Sonen Noak gifte sig och bodde kvar i Lunden till 1977. Lunden är fortfarande ett permanentboende. Huset som finns här i dag byggdes 1955.


Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.