Stora Muggebo

Stora Muggebo 1704 - 1866 -


Under Tannåkers säteri fanns många torp och några backstugor. Torparna här hade det nog något bättre än övriga torpare i socknen. Vi har hittat fakta om detta torp från 1704, men det är troligt att folk bott här tidigare än så.

Husen i Stora Muggebo fanns ungefär där husen finns i dag. I bortre kanten av en åker finns rester en jordkällare.

Av de första som bodde här var de flesta familjerna fattiga, en del fick fattighjälp medan andra tiggde. Mellan 1830 och 1840 brukades torpet till gården och de som bodde där var fattiga och orkeslösa, de betraktades som backstugesittare.

Vid hemmansklyvning den 1 mars 1866 friköptes torpet från säteriet och fastigheten Stora Muggebo bildades. Beteckningen blev 3:8. Nuvarande bostadshus byggdes omkring 1880. Ett par, som bosatte sig här 1852 och hade gift sig i Tannåker på juldagen 1852, blev ägare till Stora Muggebo.
Stora Muggebo var permanentboende till 2019 och har sedan varit obebott.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.