Lyckan

Lyckan 1832 - 1885


Östergård har varit och är även i dag en enda gård. På ägorna låg fem torp/backstugor, Vråen, Lugnet, Lyckan, Dalen och Nöjet. Marken där flera av dessa platser ligger, hör i dag till Tannåkers Skattegård, Östragärde.

Lyckan låg till vänster om skogsvägen. Skylten står bakom en stenmur. I dag växer det tätt med små granar runt omkring. Vid Lyckan finns också en jordkällare bevarad. På höger sida om vägen byggdes för ett antal år sedan en fritidsbostad.

Lyckan var från början ett torp, men medan den första familjen, som var fattighjon, bodde här blev det en backstuga. Det ändrades åter till torp under deras tid här. Familjen samlade lump som de sålde.

Det har berättats att här ett tag bodde en gubbe som hade det mycket smutsigt. ”Fruntimmer” gick till honom och städade, kanske för att vara snälla vid honom. Några säjer att de tvättade honom också. Mannen dog kort efter denna pärs. Denna man har vi inte funnit i några husförhörslängder.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.