Tegelbruket

Tegelbruket


Ragnar Ramberg hade ett tegelbruk (cementbruk) på Tannö, där han gjorde takpannor. ”Rambergsteglet” var mycket hållbart. År 1921 flyttade han tillverkningen till Kånna.

Vid Tannö finns grundmurarna kvar. Vi har hittat ett verktyg som användes vid tillverkningen. Det finns nu i hembygdsföreningens samlingar.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.