Fällan u säteriet

Fällan u säteriet 1796 - 1866 -


Under Tannåkers säteri fanns många torp och några backstugor. Torparna här hade det nog något bättre än övriga torpare i socknen och man tog även väl hand om både backstugesittare och inhyses boende. Fällan var omväxlande torp och backstuga. Vi har hittat fakta om detta torp från 1796, men det är troligt att folk bott här tidigare än så. Vid en hemmansklyvning år 1865 friköptes torpen från säteriet. Tidigare byggnader låg på åkern lite norr om nuvarande trädgård.

De som flyttat hit 1864 blev ägare till torpet 1866. Det var hemmansägaren Anders Gustav Jonasson, han dog på Fällan 1877. I bouppteckningen kan man se att det vid hans död fanns många prylar och möbler i huset. De hade två kor, en stut och två kalvar, sex får och två svin. De hade också tio höns och tre bikupor. Dock var skulderna så stora att resultatet blev en brist på 900 kronor. Han hade, som många andra, flera smålån och hade tagit lån när han köpte gården.

År 1878 köpte stenhuggaren Peter Johan Petersson Fällan på auktion för 2 720 kronor. Han lät bygga det huset som finns i dag år 1886. Han har huggit stenarna till grunden och till ett av uthusen. Han har även gjort stenkulorna på portstolparna till säteriet. Fällan är i dag ett åretruntboende.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.