Vråen lilla

Lilla Vråen 1858 - 1935


Östergård har varit och är även i dag en enda gård. På ägorna låg fem torp/backstugor, Vråen, Lugnet, Lyckan, Dalen och Nöjet. Marken där flera av dessa platser ligger, hör i dag till Tannåkers Skattegård, Östragärde.

Här finns äppelträd och det växer både tibast och akleja kring husresterna. Skylten står antagligen i den gamla murstocken.

Lilla Vråen var en backstuga och fungerade som en undantagsstuga för Stora Vråen. Den förste som bodde här var en man som kom från Stora Vråen. Den nya familjen på Stora Vråen fick ersättning av fattigkassan för ”skötsel och vård” av honom. Även nästa familj kom från Stora Vråen. Dottern hette Inga Maria och var kortväxt, hon kallades ”Lill Inga”. Hon bodde ensam kvar här när föräldrarna dött. ”Lill Inga” flyttade år 1930 in hos Amanda Sandström i Bokelund. Efter fem år flyttade Inga till sin stuga, som flyttats från Vråen till gårdsplanen i Rykull.

Om du fortsätter vägen fram ett stycke kan du se en fin jordkällare vid en ensam elstolpe. Källaren tillhörde Sörskog som ligger längre bort.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.