Rumestad fattigstuga

Fattigstugan vid Rumestad 1854 - 1930

 

Fattigstugan fanns, fram till mitten av 1800-talet, på Klockaregårdens mark vid kyrkan. När den stugan började bli dålig och krävde mycket reparationer byggdes där år 1849 ett nytt hus som innehöll bland annat sockenstuga och skolsal. Den nya sockenstugan vid kyrkan var för stor att värma upp för det enda fattighjon som då bodde där.

År 1848 hade fattigkassan blivit ägare till en bit mark och ett bostadshus vid Rumestad. Ett av husen på Rumestad användes från mars 1854 som fattigstuga och den fattigstuga som låg vid kyrkan upphörde. Den avskedade soldaten Hallengren och pigan Lisa Jonasdotter flyttade in. Senare under året reparerades fönster och dörrar men år 1856 var stugan så dålig att den inte ansågs lämplig som bostad. Beslutet blev att den skulle säljas för att rivas och forslas bort. Vid Rumestad har fattighjon sedan bott i flera olika byggnader. År 1868 utförde Johan Johansson i Nybygget uppfodring av fattigstugan på Rubbeslätt. Han satte också in ett spjäll och en ny dörr. Omkring år 1869 flyttades den s.k. Orrahyttan från Flahult till Fattigplanen. Emanuel Petersson i Perstorp fick betalt för uppförandet av den. Orrahyttan. reparerades år 1871. Jon Svensson i Granelund gjorde en del arbeten och det levererades halm, brädor, lera och mursten från olika personer i socknen. Fattigkassan betalade spik och murarmästarens lön. Året därpå sattes in en ny förstugudörr.

Mellan åren 1886 och 1889 byggdes en ny fattigstuga på ”fattigbiten”, invid kyrkvägen mot Flahult. Stugan låg norr om kyrkvägen och på andra sidan vägen fanns ladugården. Stugans trappsten finns kvar här, men av ladugården finns inga rester. I början av 1900-talet började man kalla fattigstugan för ålderdomshem.

Den 21 december 1930 beslutade Tannåkers kommunalstämma att den så kallade Fattigbiten skulle säljas. Köpekontraktet undertecknades i april 1931. Fattigstugan ingick inte i köpet, den revs och flyttades till Hjärtras, Bolmsö.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.