Fridhem

Lägenheten Fridhem 1882-

Fridhem nämns för första gången i husförhörslängderna år 1882. Huset hade en våning och en veranda längs framsidan.

 

De första som bodde här bodde ”i en byggnad å ägorna”. Det var en ogift f.d. sergeant och hans piga. Han förde på 1880-talet debiteringslängder åt församlingen över ved till skolsalen och upptog penningar på husförhören som redovisades till pastorn. Han var även organist i kyrkan.

Kristina Svensson drev butik i Fridhem från 1889 till november 1893. Hon tituleras ”handelsidkerska”.  

Oskar Henrik Jungbeck var änkling och titulerades handlande. Han drev butiken i Fridhem, tillsammans med dottern Nanna, mellan 1893 och 1906. I Fridhem var Nanna ansiktet utåt, man sade att man handlade hos fröken Jungbeck.

Den nye ägaren och handlanden, Manne Patrik Lanquist, kom från Norra Amerika i maj 1906. Lanquist rev det lilla huset som fanns i Fridhem. Det nya huset, som finns i dag, byggdes år 1922 på samma plats. Under byggtiden hade han butiken i ett uthus. 

I det nya huset inreddes en butikslokal och så småningom öppnade han också ett postkontor.


Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.