Flahults Gata

Gatan under Flahults Mellangård

1795 - 1860


Vi har hittat fakta om denna backstuga från 1795, men det är troligt att folk bott här tidigare än så.

I Flahult har det pratats om Beatefållen men ingen har säkert vetat varifrån namnet kommer eller om någon Beata hade bott där. Vi har fått fram fakta om Beata och hennes bostad som hette Gatan. På en karta från Laga skiftet år 1842 har ett område markerats som ”Beates tomt och fåll”. År 1954 togs en fyra meter bred stenmur bort, den löpte längs vägen utmed Beatefållen.

Den första familjen vi hittat här hade en dotter som hette Beata. Hon var född 1767 och dog i backstugan 1856. Hon var fattig, tiggde och betalade inte skatt. Fattighjonet Beata Andersdotter fick två oäkta döttrar. En av dem dog, två månader gammal och den andra, Stina, var sjuklig, fattig och inte arbetsförmögen. Dessutom var Stina döv. Hon flyttade från Gatan 1860 och efter det har det inte bott någon i backstugan Gatan.


Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.