Hagalund

Hagalund 1886 - 1904


Hagalund låg på Flahult Mellangårds ägor. En skylt finns på västra sidan om vägen mot Roen och en brunn ligger på östra sidan.

Den enda familj som bott i Hagalund kom från backstugan Perstorp som låg under Flahults Västergård.  

Mannen i familjen drev en lanthandel i Perstorp och fortsatte med det även här i Hagalund. Han var, enligt prästen, sinnesrubbad och blev, under tiden här, fattighjon. Det har berättats att han var lite ”vrickad”.  Han kallade sig ibland för lantmätare och försökte mäta ut markområden till sig själv. Han ska också ha inbillat sig att en del barn i bygden var hans. Han var svagsint men vårdades inom församlingen. Under år 1888 fick fattigkassan betala bland annat delgivning och utslag vid en rättegång där han var inblandad.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.