Mossen

Granelund 1866 - 1933

 

Granelund finns i husförhörslängderna från år 1866, då var det en backstuga, men år 1882 omvandlades fastigheten till lägenhet. Granelund låg på en åker några hundra meter öster om Mossen. Här finns en jordkällare.

Den första familjen i Granelund kom från N Tanseryd, de var utfattiga.

År 1882 kom en f.d. grenadjär med familj från grenadjärtorpet S Tanseryd under Tannåker Skattegård. Han blev ägare till lägenheten Granelund för 350 kr. Ägaren till huvudgården, skulle också ha 2 kr i avgäld årligen till huvudgården. Grenadjären hade ”ljumskbråck samt gikt i armar och ben och tillsvidare oduglig till krigstjänst, och förmår i endast ringa grad bidraga till egen framtida bergning”. När han dog, 1887, hade familjen två kor, fyra får och två hönor. De hade också två bisamhällen och ¼ lott i fem andra bisamhällen. Hustrun och en dotter bodde kvar i Granelund. År 1918 fanns här en ko, en bagge, ett lamm, fyra höns och ett bisamhälle.

Efter denna familj bodde här, några år, ett par som kom från fattigplanen, Rumestad.

Huset användes senare som skomakarverkstad, av skomakaren Björklund som bodde på Mossen som ligger strax intill. Huset plockades ner för att uppföras igen på annan plats men detta blev aldrig utfört.

 

Mossen (Granelund) 1868 -


Mossen har aldrig varit backstuga eller torp. Denna fastighet bildades då Johannes Eriksson, som ägde Rumestad, sålde en del av Rumestad och behöll denna del som blev Mossen. Namnet Mossen byttes på 1940-talet till Granelund. I folkmun kallas det fortfarande Mossen. Här finns en jordkällare.

Johannes familj bodde här till 1890 då en familj, som också bott i Rumestad, kom hit. Detta var en stor familj med sju barn.  År 1918 fanns det två kor, en kalv, en gris och sex hönor på Mossen. (Enligt boken ”Sveriges bebyggelse 1957” byggdes ett nytt bostadshus på Mossen år 1934).

År 1906 kom Oskar Amandus Björklund med familj hit. Han var skomakare och kyrkväktare. Två av hans barn, Rudolf och Elsa bodde länge kvar på Mossen. Gården såldes senare och år 1992 byggdes ett nytt bostadshus.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.