Enestugan

Nyahem / Enestugan 1898-

 

Nu bildades en ny fastighet under Skällandsö Mellangård och i november 1898 kom en familj hit från backstugan Källebacken under Klockaregården. Den nye ägaren monterade ner byggnaderna på Källebacken och den flyttades hit. Fastigheten kallades Nyahem. Mannen i familjen var kyrkväktare och skomakare. De hade i juli år 1918 en ko, en gris och fyra höns. Efter faderns död blev en av döttrarna ägare till Nyahem, Hon flyttade därifrån 1935, men kom tillbaka till Tannåker år 1939 och bodde sin sista tid i Mellby, hon kallades ”Tilda på Mellby“.

Under något år bodde här också en soldatänka.

Nyahem blev en avstyckad lägenhet år 1933, såldes i slutet av 1930-talet och bytte namn till Enestugan. August Andersson köpte sedan Enestugan och bodde där på undantag med hustrun. I dag används Enestugan som fritidsbostad.

Längs landsvägen vid Enestugan löper en vacker stenmur.

 

Om du vill läsa mer om ”Torp och backstugor i Tannåkers socken” kan du låna böckerna på Ljungby bibliotek.

QR-koderna är tryckta och skänkta av PEKUMA AB i Vittaryd.