Stadgar

Stadgar


Sockenrådets stadgar skrevs när rådet bildades år 1988.

Stadgar 2018.