Flahiults Gata

Gatan 1795-1860

I Flahult har det pratats om Beatefållen men ingen har säkert vetat varifrån namnet kommer eller om någon Beata hade bott där. Vi har fått fram fakta om Beata och hennes bostad som hette Gatan. På en karta från Laga skiftet år 1842 har ett område markerats som ”Beates tomt och fåll”.


1795-1860

Anders Johansson och Elin Juliusdotter hade gift sig i Vittaryd 1792.                   

Anders var döv, han dog på Flahults ”gatutorp” (Gatan)  1808. Elin dog 1800.

Dottern Beata var född 1767. Hon var fattig, tiggde och betalade inte skatt. Fattighjonet Beata Andersdotter dog i backstugan 1856.

Stina Svensdotter var Beatas oäkta dotter, hon dog i backstugan Gatan av mässling den 13 juli 1800, två månader gammal.

Stina Abrahamsdotter var också Beatas dotter, hon var född oäkta i Flahults Backstuga.  Hon var blind vid två års ålder. Hon var piga först på Hästhagen något år och sedan en längre tid i Flahult Mellangård. Hon kom tillbaka till Gatan år 1839, hon var svag och begärd ur skatt samt sjuklig, fattig och inte arbetsförmögen. Dessutom var hon döv. Stina bodde ensam kvar på Gatan tills hon år 1860 gifte sig med Knut i Hyttet och flyttade dit.

Efter år 1860 har det inte bott någon i backstugan Gatan.