Stadgar

Tannåker

Sockenrådets stadgar skrevs när rådet bildades år 1988.

Stadgar