Sockenrådet

Tannåker

Tannåkers sockenråd

 

Tannåkers sockenråd startade år 1988.

Sockenrådets uppgift är att bevaka bygdens intressen och bidra till en positiv utveckling för såväl de fastboende som fritidsboende och turister.

Sockenrådet informerar om sin verksamhet genom sockenbladet och hemsidan och finns också på Facebook.

Rådet har möten en gång i månaden. Dessa är alltid öppna så om du vill komma och lyssna så är du välkommen att vara med.

Mötena annonseras i Sockenbladet.

Sockenrådet medverkade år 2007 till att alla som ville nu kan kommunicera elektroniskt med ADSL-teknik. Nu, år 2015, är fiberkabel en fråga som sockenrådet just nu arbetar med.

Under de kommande åren kommer sockenrådet att arbeta för att vi ska kunna få ta del av landsbygdsprogrammets medel för utveckling.

Sockenrådet är medlem i Leader Linné och deltar i projektet "Företagsamma Bolmenbygden".

För att bygden ska utvecklas och vara attraktiv krävs sockenbornas engagemang.

Sockenrådet arrangerar tillsammans med övriga föreningar i Tannåker olika evenemang. Till exempel Skördefest hösten 2005 samt hösten 2009. År 2006 genomfördes en Jakt- och fiskemässa.

Rådet 2015:

 

 

 

Bernt Gustavsson

ordförande

0370-451 27

 

Rolf Brorsson

v. ordförande

0370-450 18

 

Birgit Eklund

kassör

0738 11 89 51

 

Sabine Elmquist Levin

sekreterare

0702-92 89 56

 

Marie Kårhammer

ledamot

0702-24 08 48

 

Bertil I Elmqvist

ledamot

0708-19 76 00

 

Ingrid Rosenlind

ledamot

0702-34 38 89

 

Anne-Marie Kårhammer

ersättare

0370-45016

 

Ingrid Munro

ersättare

0730-450 80