Sockenbladet

Tannåker

SOCKENBLAD

Äldre sockenblad

 

Sockenblad

december 2017

november 2017

oktober 2017

september 2017

juli 2017

juni 2017

mars 2017

februari 2017

januari 2017

 

Sockenbladet blir vad vi alla i Tannåker gör det till.

Policy för Bolmsö & Tannåkers sockenblad

Sockenbladets syfte är att ge sockeninvånare och sommargäster information om:

  • föreslagna eller beslutade förändringar som kan påverka oss
  • utvecklingsplaner och förslag som diskuteras
  • vad som i övrigt planeras eller pågår i vår bygd

Vårt material består av:

  • information/annonser för händelser och arrangemang som pågår i vårt närområde
  • Annonser från privatpersoner boende i närområdet
  • Annonser för entreprenörer/verksamheter lokaliserat i närområdet
  • Redaktionellt material
  • Artiklar från våra läsare

Insänt material ska alltid vara undertecknat med namn (och/eller namn på förening) för att våra läsare ska veta vem som är avsändare.

Insänt material ska hålla en hövlig ton, vara skrivet i en för bygden konstruktiv anda och får naturligtvis aldrig innehålla kränkningar eller personangrepp.

Ansvarig utgivare för sockenbladet är sockenrådet. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som är lämpligt att publicera. Om en text anses som olämplig ges skribenten alltid chansen att skriva om den.

Du är mycket välkommen med artiklar

 

Manuskript och annonsunderlag lämnas i Tannåker sockenråds brevlåda i Tannåkers affär eller via mejl till sockenbladets redaktör.

Frivilligt annonsbidrag - som vi tacksamt tar emot - inbetalas till Tannåker sockenråds bankgiro: 5813-2051.

Sockenbladet delas ut i slutet av varje månad i Tannåkersbornas postlådor. Om du vill ha Sockenbladet digitalt kan du ladda ner det från vår webbplats eller på Facebook. Du kan också mejla redaktören så kommer det automatiskt i din epostlåda.

Vi informerar kontinuerligt om vår verksamhet genom sockenbladet och hemsidan.

Möten har vi en gång i månaden. Dessa är alltid öppna så om du vill lyssna på vad vi behandlar, är du välkommen att vara med. Mötena annonseras i sockenbladet.

Sockenbladet ges ut varje månad, tillsammans med sockenrådet på Bolmsö. Socknarna har mycket gemensamt och det mesta i bladet är det samma för båda orterna.