2016

Tannåker

Här kan du ladda hem våra sockenblad.

Sockenbladet finns äv på vår Facebooksida.

Om du vill ha bladet via epost varje månad kan du skicka din mejladress till redaktören för bladet.

Sockenbladet 2013:

Under år 2013 var Tannåkers Sockenblad vilande.