Föreningar

Tannåker

Föreningar

 

Tannåker har ett rikt föreningsliv. Många föreningar är gemensamma med Bolmös socken, till exempel Gymnastikföreningen, Skytteföreningen och Röda Korset

 

Fritid

Det finns flera aktiva föreningar, till exempel sockenråd, hembygdsförening, bygdegårdsförening och tennisklubb samt Tannåkers och Bolmsö gymnastikförening och bordtennisklubb. Ett flertal studiecirklar anordnas årligen. Allmänna lokaler finns i form av församlingshem, bygdegård, hembygdspark och pingstkyrkans lokal.

Föreningsverksamheten är god med - aktivt sockenråd som ansvarar för information via sockenbladet som ges ut en gång i månaden.

- rödakorskrets

- hembygdsförening med hembygdspark

- bygdegårdsförening med bygdegård där festlokal kan hyras.

- tennisklubb med egen bana

- Tannåker - Bolmsö gymnastikförening.